Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi- 6. ročník.

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 20.03.2018
Miesto podujatia: Akadémia PZ v Bratislave, Sklabinská 1, Bratislava
Usporiadateľ: Katedra trestného práva, Akadémia PZ v Bratislave
Odborný gestor podujatia: doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedecko-vyskumna-cinnost
Kľúčové slová: trestné právo trestné právo hmotné trestné právo procesné Trestný zákon Trestný poriadok
Rokovací jazyk: Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je analýza doktrinálnych, interpretačných a aplikačných problémov súčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov z oblastí trestného práva  hmotného a trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v predmetnej oblasti, ako aj rozvinutie interdisciplinárnej diskusie týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva a súvisiacich odborov.

Tématické okruhy

  • trestné právo hmotné
  • trestné právo procesné

Ďalšie informácie

Prihlasovanie sa na konferenciu je možné do 20.2.2018.

Príspevok je potrebné zaslať na e-mailovú adresu konfktp@akademiapz.sk najneskôr do dátumu konania konferencie.

Konferenčný poplatok je stanovený na 10 €.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke podujatia, alebo prostredníctvom e-mailu konfktp@akademiapz.sk.

Posledná aktualizácia: 18.12.2017 10:49

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie