The current questions of criminal law in theory and practice - 7th. year

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 19.03.2019
Event location: Akadémia PZ v Bratislave, Sklabinská 1, Bratislava
Organizer: Katedra trestného práva Akadémie PZ v Bratislave
Professional sponsor of event: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Link to conference site: http://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedecko-vyskumna-cinnost
Keywords: criminal law substantive criminal law procedural criminal law Penal Code The Code of Criminal Procedure
Working languages: Czech
Slovak

The main objective

Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je analýza doktrinálnych, interpretačných aaplikačných problémovsúčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencieje vytvoriť priestor pre výmenupoznatkov zoblastí trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplínsúvisiacich strestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov zriešenia vedeckovýskumných úloh vpredmetnej oblasti, ako aj rozvinutie interdisciplinárnej diskusie týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva asúvisiacich odborov.

Topic circuits

  • aktuálne otázky aproblémy, ktoré je potrebné riešiť, aj vzhľadom na nové spôsoby a metódy páchania trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti
  • výmena informácií a prezentovanie problémov v zahraničných právnych úpravách
  • výmena poznatkov a informácií o súčasných vedecko-výskumných projektoch, ktoré vznikajú na úseku trestného práva ako aj súvisiacich vedných odborov

Next information

Ogranizačné pokyny

  • prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 19. 2. 2019 prostredníctvom elektronického formulára dostupného na stránke podujatia
  • výška konferenčného poplatku je 10,- €
  • termín odovzdania príspevku podľa požiadaviek na formálnu úpravu, dostupných na stránke konferencie, je zhodný s termínom konania konferencie, t. j. 19. 3. 2019 na emailovú adresu konfktp@akademiapz.sk

Last update: 08.01.2019 12:58

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event