Trnava University in Trnava

Faculty of Theology

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Teologická fakulta TU nemá vlastné ubytovacie priestory. Na základe žiadosti uchádzača zabezpečuje ubytovanie v rôznych ubytovacích  zariadeniach.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Martina Hodásová (martina.hodasova@truni.sk)
Last update: 04.03.2021 08:19

Draw attention to not topical data