Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Admission procedure

Law Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination:

Law Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination:

Criminal Law PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 19.06.2023 – 23.06.2023

Commercial Law and Financial Law PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 19.06.2023 – 23.06.2023

Commercial Law and Financial Law PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 19.06.2023 – 23.06.2023

Criminal Law PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 19.06.2023 – 23.06.2023

Občianske právo PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 19.06.2023 – 23.06.2023

Občianske právo PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 19.06.2023 – 23.06.2023

Law Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2023
Deadline of examination:

Law Mgr., external

Deadline for applications: 30.06.2023
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

STUDENT ACCOMMODATION OPTIONS

Students of the Faculty of Law of UMB have the possibility of accommodation in student residences.

Boarding

STUDENT MEAL OPTIONS

Student dining halls provide dining options.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Bc. Ján Chmelík (jan.chmelik@umb.sk)
Last update: 19.10.2021 08:45

Draw attention to not topical data