College DANUBIUS

Janko Jesensky Faculty of Law

Logo univerzity

Study programmes

Law (full-time)
Law (external)

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Bližšie informácie na tel.čísle:031/7732811

Boarding

Bližšie informácie na tel.čísle:031/7732811

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Svetluša Košická (svetlusa.justusova@vsdanubius.sk)
Last update: 13.03.2022 19:09

Draw attention to not topical data