iné - Večerné kurzy anglického jazyka

Course name Večerné kurzy anglického jazyka
University name Vysoká škola manažmentu
Author Ela Csibová, ecsibova@vsm.sk, kontakt 02.6381.0601
Key words konverzácia
WWW https://moodle.vsm.sk/
Area Cudzie jazyky a kultúry
Category iné
Languages Anglický
LMS iný
Access hosťovský prístup
voľný prístup
Target group VŠ dištančné
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
certifikované vzdelávanie (napr. ECDL, jazyky)
Number of graduates 200
Implementation dobrovoľne
Standards AICC
Number of topics general
Time needed 4x65 minút/ týždeň
Annotation

Kurzy sú určené na rozširovanie a upevňovanie vedomostí z anglického jazyka ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých. Záujemci o štúdium sa na základe vstupného testu zadelia do jednej zo 6 jazykových úrovní. Kurzy sú určené pre širokú verejnosť bez rozdielu veku, profesie a úrovne znalostí. Večerné kurzy anglického jazyka začínajú trikrát do roka (október, apríl, január) - 10 týždňov - výučba dvakrát do týždňa (pondelok / streda alebo utorok / štvrtok) od 18.00 do 19.40 hod - 6 vedomostných úrovní - gramatika, interaktívne cvičenia a hry, konverzácia - všeobecná angličtina, obchodná angličtina, individuálne hodiny

Used components iné
Year of course start 1999

Last update: 25.10.2018 12:50

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course