iné - Večerné kurzy anglického jazyka

Názov kurzu Večerné kurzy anglického jazyka
Meno univerzity Vysoká škola manažmentu
Autor Ela Csibová, ecsibova@vsm.sk, kontakt 02.6381.0601
Kľúčové slová konverzácia
WWW https://moodle.vsm.sk/
Oblasť Cudzie jazyky a kultúry
Kategória iné
Jazyky Anglický
LMS iný
Prístup hosťovský prístup
voľný prístup
Cieľová skupina VŠ dištančné
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
certifikované vzdelávanie (napr. ECDL, jazyky)
Počet absolventov 200
Realizácia dobrovoľne
Štandardy AICC
Počet tém general
Časová náročnosť 4x65 minút/ týždeň
Anotácia

Kurzy sú určené na rozširovanie a upevňovanie vedomostí z anglického jazyka ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých. Záujemci o štúdium sa na základe vstupného testu zadelia do jednej zo 6 jazykových úrovní. Kurzy sú určené pre širokú verejnosť bez rozdielu veku, profesie a úrovne znalostí. Večerné kurzy anglického jazyka začínajú trikrát do roka (október, apríl, január) - 10 týždňov - výučba dvakrát do týždňa (pondelok / streda alebo utorok / štvrtok) od 18.00 do 19.40 hod - 6 vedomostných úrovní - gramatika, interaktívne cvičenia a hry, konverzácia - všeobecná angličtina, obchodná angličtina, individuálne hodiny

Použité prvky iné
Rok spustenia kurzu 1999

Posledná aktualizácia: 25.10.2018 12:50

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz