News KU

Latest articles

Druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske študijné programy na FF KU v Ružomberku

01.06.2020

Druhé kolo prijímacieho konania  

2. kolo podávania prihlášok na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku

12.05.2020

2. kolo podávania prihlášok na TF KU  

Vyhlásené druhé kolo prijímacieho konania na PF KU v Ružomberku

05.05.2020

Druhé kolo prijímacieho konania  

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - Talentové skúšky pre akademický rok 2020/2021 – Bc., Mgr. stupeň a Rozširujúce štúdium

28.04.2020

Talentové skúšky pre akademický rok 2020/2021  

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - Informácia pre uchádzačov o štúdium

01.04.2020

Informácia pre uchádzačov o štúdium  

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku - Oznam pre uchádzačov

27.03.2020

Oznam pre uchádzačov  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

17.03.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - Predĺženie termínu na podávanie prihlášok

16.03.2020

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na akademický rok 2020/2021  

PF KU v Ružomberku sme opäť prezentovali budúcim uchádzačom o štúdium

13.02.2020

Pedagogická fakulta KU sa prezentovala na rôznych miestach a podujatiach  

Deň otvorených dverí Katolíckej univerzity v Ružomberku

29.01.2020

Deň otvorených dverí