Zrušenie výučby na Paneurópske vysokej škole v Bratislave

09.03.2020

Na základe rozhodnutia rektora PEVŠ Vám oznamujeme, že od 09.03.2020 od 12.00 hod do 16.03.2020 sa ruší prezenčná výučba na PEVŠ. Toto rozhodnutie sa týka študentov PEVŠ. Je nariadené samoštúdium. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Zdroj: Mgr. Zuzana Jančová

Oddelenie marketingu