XIII.ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2021

12.04.2021

Hľadáte priestor na prezentáciu vašich štúdií, nových poznatkov a hypotéz? Už XIII. rok vám pod hlavičkou OZ Preveda prinášame zaujímavé podujatie, určené prevažne pre mladých vedeckých pracovníkov a študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia. Budeme radi, ak využijete túto možnosť prezentácie a spoločne sa nám podarí prispieť k podpore predstaveniu kvalít mladej vedeckej obce.

Interaktívne prostredie, neformálna diskusia, hodnotenie a hlavne množstvo skvelých vedeckých príspevkov pod jednou online platformou. To všetko nájdete na web stránke podujatia: www.preveda.sk/conference

V rámci aktuálneho ročníka je pre vás pripravených celkovo 12 zaujímavých tematických sekcií:

 1. Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
 2. Molekulárna biológia a genetika
 3. Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne
 4. "Omiky"
 5. Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
 6. Biomateriály
 7. Biotechnológie a potravinárske technológie
 8. Analytika v biologických vedách
 9. Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia
 10. Ekológia a environmentalistika
 11. Otvorená sekcia
 12. SARS-CoV-2

Deadline pre prijímanie abstraktov a posterov resp. prezentácii je 30. 4. 2021 (vrátane). Registrácia je už otvorená!

Konferencia je prístupná pre všetkých vedcov a študentov II. a III. stupňa VŠ, bez vekového ohraničenia, avšak do súťaže budú zaradené len práce autorov do 35 rokov.
Zapojte sa a možno práve vy získate prestížne ocenenie Preveda 2021.
Hlavnú cenu Preveda 2021 poskytol generálny partner podujatia spoločnosť BASF Slovensko spol s.r.o.

Finančný dar pre výhercov do súťaže poskytol generálny partner podujatia spoločnosť LABO-SK, s.r.o.
 

Aktuálny ročník konferencie prebehne kompletne dištančnou formou.


Podrobné informácie nájdete na stránke konferencie: www.preveda.sk/conference


Prajeme vám všetkým pevné zdravie a veľa energie do ďalších dní !!!

Tešíme sa na vašu účasť a skvelé príspevky.


Realizačný tim OZ Preveda,

M. Ferko, ÚVS CEM SAV

P. Farkaš, CHÚ SAV

konferencia.preveda@gmail.com

www.preveda.sk/conference

 

zdroj: OZ Preveda, konferencia.preveda@gmail.com

Photogallery of this article: