Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety predlžuje termín na podávanie prihlášok na štúdium II. stupňa do 31.5.2019

21.05.2019

Vzhľadom na prebiehajúce štátne skúšky I. (Bc.) stupňa štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety posúva - predlžuje termín podávania prihlášok na II. (Mgr.) stupeň štúdia s uplatnením zľavy (podľa PK 2019/2020) do 31. mája 2019.

Meno: Dagmar Mylbachrová
E-mail: dmylbachrova@ipex.sk