Vyhlásené druhé kolo prijímacieho konania na PF KU v Ružomberku

05.05.2020

Dekan PF KU vyhlásil druhé kolo prijímacieho konania na PF KU v Ružomberku. Termín podania prihlášky: do 15 augusta 2020. Odporúčame využiť elektronickú prihlášku.

Všetky dokumenty, ktoré z dôvodu krízovej situácie nie je možné momentálne vybaviť (napr. potvrdenie od lekára, logopéda a pod.) uchádzači dodajú dodatočne.

Zároveň uchádzačom oznamujeme, že v rámci prijímacieho konania bol zrušený motivačný pohovor ako podmienka prijatia.

V prípade talentových skúšok na študijné programy telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova a hudobné umenie – informácie nájdete tu.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/71081-druhe-kolo-prijimacieho-konania-na-pf-ku-v-ruzomberku