Venuj deň svojmu zdraviu, nezabúdaj na prevenciu

16.11.2022

O tom, aká je prevencia dôležitá, svedčia mnohé životné príbehy. Neraz sa v dôsledku pracovných povinností alebo nedostatku času z objektívnych dôvodov odsúvajú naše povinnosti voči vlastnému zdraviu. Zdravý životný štýl patrí v poslednej dobe k najviac skloňovaným pojmom. Tejto téme bola venovaná aj jedna z aktivít v rámci programu Študentských dní nitrianskych univerzít.

Ústav výživy a genomiky (ÚVG) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre ponúkol 14. novembra študentom, zamestnancom a širokej verejnosti možnosť využiť určité skríningové vyšetrenia. V priebehu dňa si záujemcovia mohli nechať bezplatne skríningovo vyšetriť svoj lipidový profil a glykémiu, odmerať krvný tlak a zanalyzovať telesnú kompozíciu z hľadiska množstva a proporcionality tukovej a svalovej hmoty.

Na antropometrickom meraní sa zúčastnilo 42 ľudí, na biochemickom skríningu a meraní tlaku krvi 39.  Spektrum bolo pestré, od mladých ľudí po starších, cez štíhlych po plnoštíhlych, s normálnymi hodnotami biochemických parametrov i zvýšenými.

O charakteristike zdravia a súčastiach zdravého životného štýlu sme hovorili s Ing. Martinou Gažarovou, PhD., Ing.-Paed.IGIP, z ÚVG.

Ako odborníčka uviedla, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie stav úplnej fyzickej, psychickej i sociálnej pohody, a nielen stav bez zjavnej prítomnosti choroby.

„Pod náporom rôznych faktorov okolitého prostredia však mnohí z nás túto definíciu ani zďaleka nedosahujú. Niekedy absentuje fyzická pohoda, inokedy psychická a občas sa objaví aj sociálna nepohoda. Všetky tieto na prvý pohľad bezvýznamné vplyvy zásadným a chronickým spôsobom zasahujú do nášho zdravia a skôr či neskôr sa ich negatívne účinky môžu prejaviť v oveľa väčšom rozsahu,“ vysvetľuje M. Gažarová.

Neodmysliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu je správna výživa, o správnosti ktorej by sa podľa slov odborníčky dalo diskutovať pomerne dlho. Ďalej je to adekvátna fyzická aktivita (v lepšom prípade kombinovaná so športovou) a v neposlednom rade psychická pohoda, ktorej je naozaj málo.

„V minulosti boli naši predkovia vystavovaní stresu zväčša fyzickému a krátkodobému. Dnes, v uponáhľanej a náročnej dobe, na nás vplýva stres psychický a čo je najhoršie, pôsobí na nás chronicky. Pod touto takmer neviditeľnou ťarchou sa vystavujeme riziku, že už v pomerne mladom veku, v 4. a 5. decéniu života, dochádza k vzniku a prejavom závažných civilizačných ochorení. Dnes už nie je nič výnimočné mať vo svojom okolí mladých ľudí s hypertenziou, problémami so srdcom, diabetom 2. typu, kŕčovými žilami a podobne. Preto by sa každý z nás mohol na chvíľu zastaviť, dopriať si čas na seba samého, svoje záujmy, počúvať svoje telo, darovať si pokoj a relax. Pokiaľ máme šťastie a patríme k tým, ktorí nemajú žiadne vážne ochorenie, dbajme o prevenciu a starostlivosť o svoje zdravie a využívajme všetky jej možné a dostupné formy. Ak sa už nejaká choroba predsa len dostavila, po jej úspešnej liečbe je opäť dôležitá prevencia, v tomto prípade sekundárna,“ zdôrazňuje potrebu nezanedbávať prevenciu Ing. M. Gažarová.

Dodáva, že možnosť preventívnych a skríningových vyšetrení majú záujemcovia z akademickej obce a študenti neobmedzene, stačí sa len odhodlať a prísť.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/venuj-den-svojmu-zdraviu-nezabudaj-na-prevenciu