Univerzitná knižnica Katolickej univerzity v Ružomberku medzi top akademickými knižnicami v oblasti funkčnosti a dizajnu

18.03.2021

Na základe štúdie časopisu Architecture and Planning Journals s názvom „Evolúcia funkcií a dizajnu v priestoroch akademických knižníc naprieč digitálnou érou“, ktorý sa zameriava na architektonické požiadavky akademických knižníc s ohľadom na technologický rozvoj, využívanie priestorov, ich funkciu a typy používateľov, Univerzitná knižnica KU v Ružomberku bola hodnotená v rebríčku ako tretia najlepšia.

Autor štúdie analyzuje desať univerzitných knižníc v Európe a USA, ktoré využívajú najnovšie technológie. Výsledok aplikuje na prípadovú architektonickú štúdiu akademickej knižnice Bejrútskej arabskej univerzity v areáli Debbieh.

 

Na základe výskumu možno zhodnotiť, že fyzické knižnice nebudú ľahko nahradené digitálnymi knižnicami, aj keď rozsiahle používanie technológií viedlo k neustálym zmenám v knižničných priestoroch. Technologická revolúcia v oblasti mobilných telefónov a aplikácií, ktorá uľahčila prístup k informáciám a možnosť vyhľadávania a indexovania, podporila trend v zmene zbierok knižníc od fyzických k digitálnym. Okrem toho myšlienky zdieľaných priestorov, kde sú knižnice úplne virtuálne a univerzity sú bez hraníc, ovplyvnia aj tieto tradičné teórie týkajúce sa knižníc.  

 

 Autor si v štúdii kladie nasledujúce otázky: „ Aká je budúcnosť univerzitných knižníc o 10 rokov? Budú knižnice čisto digitálne? Budú otvorené knižničné fondy úplne nahradené inými knižničnými službami, ktoré zahŕňajú rozvoj informačných technológií?

Mgr. Katarína Matúšková

Zdroj: https://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71628-univerzitna-kniznica-ku-v-ruzomberku-medzi-top-akademickymi-kniznicami-v-oblasti-funkcnosti-a-dizajnu