Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa prezentuje na veľtrhu vzdelávania

10.10.2023

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa v dňoch 10. – 12. októbra 2023 spolu s desiatkami ďalších inštitúcií zúčastňuje XXVI. ročníka Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2023. Veľtrh sa koná na výstavisku Incheba Expo Bratislava v hale B2, slávnostne ho otvorili 10. októbra 2023. Prítomní na ňom boli predstavitelia zaštiťujúcich inštitúcií, vystavujúcich univerzít a vysokých škôl, ako aj ďalší významní hostia. S prezentáciou o našej univerzite a vzdelávaní na nej v Pedagogickom centre vystúpila prorektorka pre vzdelávanie UKF v Nitre prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.

Stánok UKF prilákal množstvo návštevníkov z radov mladých ľudí, ktorí sa prostredníctvom kvalifikovaných zástupcov našej univerzity a jej piatich fakúlt informovali o štúdiu na našej škole, o jednotlivých študijných programoch, možnostiach mobilít v zahraničí, dozvedeli sa podrobnosti o podmienkach a termínoch prijímacieho konania, možnostiach ubytovania, študentského vyžitia aj o podpore a pomoci študentom zo strany UKF a fakúlt. K dispozícii im bol tiež bohatý propagačný materiál z univerzity a fakúlt, o štúdiu na UKF ich v kocke informovala aktuálna brožúra Študuj na UKF v Nitre na akademický rok 2024/2025.

„Potešil nás aj prekvapil veľký záujem študentov, ktorí sa zastavili v našom stánku a zaujímali sa o našu univerzitu a jej ponuku študijných programov. A neboli to len študenti stredných škôl z Bratislavy, resp. západného Slovenska, ale prakticky zo všetkých kútov republiky,“ povedala Mgr. Mária Ivančíková z Oddelenia vzdelávania Rektorátu UKF.
Veľtrh Gaudeamus – Akadémia v Bratislave je zameraný na pomaturitné vzdelávanie a je významným informačným zdrojom pre študentov stredných škôl. Návštevu veľtrhu možno odporučiť študentom III. aj IV. ročníkov stredných škôl všetkých zameraní, aj ich pedagógom a výchovným poradcom. Návšteva študentov III. ročníkov môže priamo ovplyvniť napríklad voľbu maturitných predmetov a ďalšie štúdium po maturite.
Organizátorom veľtrhu je spoločnosť MP-Soft, a. s. Podľa jej informácií veľtrh návštevníkom ponúka zastúpenie 408 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si môžu vybrať z viac ako 7-tisíc študijných programov. Okrem tuzemských univerzít sú na veľtrhu zastúpené aj vzdelávacie inštitúcie zo 17 ďalších krajín – záujemcovia si môžu vyberať z ponuky štúdia v Česku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Dánsku, Holandsku, Španielsku, vo Veľkej Británii, Írsku, Litve, Spojených arabských emirátoch, Fínsku, Belgicku, na Malte či v Japonsku.
Pre odborných návštevníkov je pripravený sprievodný program s názvom Pedagogické centrum, v ktorom počas troch dní veľtrhu prebieha program prednášok, seminárov a konzultácií zameraný špeciálne na výchovných poradcov a pedagógov stredných škôl.

Spoločnosť MP-Soft, a. s., nám poskytla zaujímavé údaje, týkajúce sa študentov registrovaných u organizátora veľtrhu:

u študentov najžiadanejšími oblasťami vzdelávania sú ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy, mediálne a komunikačné štúdiá, sociálne práce, učiteľstvo a psychológia,
k 4. októbru 2023 bolo na veľtrh zaregistrovaných o 33 % viac študentov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022,
30 % registrovaných sú študenti 3. ročníkov SŠ, 61 % sú študenti 4. ročníkov,
Medzi najzastúpenejšie regióny patria Žilinský kraj (25 %), Trenčiansky kraj (18 %), Bratislavský kraj (16 %) a Trnavský kraj (15 %),
59 % registrovaných sú študenti gymnázií, 38 % sú študenti stredných odborných škôl,
28 % registrovaných študentov si urobilo Test študijných typov. Výsledky testu k 4. 10. 2023 sú nasledovné: 26 % humanitný typ, 23 % prírodovedný typ, 21 % ekonomický typ, 20 % umelecký typ a 9 % technický typ.

Veľtrh sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, veľvyslanca Českej republiky na Slovensku, rektora Univerzity Komenského v Bratislave, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a primátora hlavného mesta Bratislavy.

Spracovala: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Mgr. Mária Ivančíková, R – Oddelenie vzdelávania

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/6093-ukf-sa-prezentuje-na-veltrhu-vzdelavania