Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - 2. kolo prihlasovania na bakalárske a magisterské štúdium

28.05.2019

Pre všetkých, ktorí si nestihli podať prihlášku otvára UKF 2. kolo prihlasovania na bakalárske a magisterské štúdium. Prebieha do 15. augusta 2019.

Zdroj: https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/aktualna-ponuka-studia

Attached documents: