Trenčianska univerzita vzdeláva študentov už 25 rokov

23.05.2022

Rok 2022 je pre Trenčiansku univerzitu výnimočným, pretože v ňom oslavuje 25. výročie svojho vzniku. Univerzita bola založená 15. mája 1997 rozhodnutím Národnej rady SR. Vznik samostatnej univerzity v trenčianskom regióne bol vyvolaný vysokou koncentráciou priemyslu a významných inštitúcií. Alexander Dubček bol dôležitým míľnikom v živote našej univerzity. Pri príležitosti 5. výročia vzniku univerzity schválila NR SR zmenu názvu našej alma mater na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Niesť meno tohto velikána, je česť a pocta, ktorá nás zaväzuje dodržiavať princípy demokracie, humanizmu a spravodlivosti.

Trenčín sa aj vďaka našej univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú atmosféru. Sme energická univerzita s moderným prístupom a širokou paletou študijných programov od materiálového inžinierstva, dizajnu a návrhárstva, strojárstva a automotive, ekonómie až po zdravotníctvo či politológiu s úzkym prepojením na prax. Študentom musíme ponúkať odbory, ktoré im neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa stala treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod značkou EUR-ACE. Tým, že je táto značka zahrnutá Európskou komisiou medzi “European Quality Labels”, akreditované študijné programy spĺňajú najvyššie európske štandardy kvality. Programy zaisťujú nielen všeobecné spôsobilosti, odborné znalosti a praktické zručnosti absolventov s istotou, že budú spĺňať najprísnejšie kritériá a medzinárodné štandardy kladené v európskej podnikovej praxi, ale aj ľahšie možnosti mobility v rámci Európskej únie ako študenti i kvalifikovaní inžinieri. Na univerzite máme zriadené aj moderné Erasmus centrum, ktoré poskytuje profesionálnu podporu účastníkom tohto programu. Študenti i zamestnanci sa tu môžu dozvedieť o príležitostiach a podmienkach štúdia, stáže, ale i školenia či výučby v zahraničí. Aktuálne máme s partnerskými univerzitami z 19 krajín sveta uzavretých 79 zmlúv. Študenti radi absolvujú najmä pobyty v Taliansku, Španielsku, Portugalsku a Grécku. Naša univerzita je i členom európskej vzdelávacej aliancie Innovative European Regional Universities – IERU, ktorej cieľom je zapojenie sa do iniciatívy ,,Európske univerzity“, vytvorenie európskeho vysokoškolského medzinárodného kampusu a siete univerzít s dlhodobou stratégiou.

Tvorivý potenciál našich študentov sme už viackrát predstavili na strojárskych výstavách. Po skvelých úspechoch a oceneniach za terénne pásové vozidlo na elektrický pohon sme predstavili aj ďalšie novinky z dielní našich študentov. Napríklad dvojmiestne terénne vozidlo, CNC zariadenie s prídavným laserom alebo poloautomatické zariadenie na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe. Doma sme aj v móde. Naši študenti sa venujú tvorbe inovatívnych módnych návrhov, ale zaoberajú sa aj vlastnosťami materiálov, s ktorými pracujú. „Na všetkých našich študentov a absolventov sme nesmierne hrdí za ich úspechy a dosiahnuté výsledky. Spomeniem napríklad cenu "Študentská osobnosť Slovenska" v kategórii Elektrotechnika a priemyselné technológie, ktorú získal náš doktorand z Fakulty priemyselných technológií. Naši študenti v univerzitnom hokejovom tíme Gladiators TnUAD nás reprezentujú v EUHL a hráči sú jasným dôkazom, že myšlienka univerzitného športu má veľký zmysel. Naši absolventi zastávajú významné pozície v strategických firmách nielen v trenčianskom regióne. Na budúcnosť sa nečaká, svoju budúcnosť musíme písať každodennou zodpovednou prácou. A k tomu vedieme aj našich študentov,“ povedal rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Naša univerzita v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára motivačné prostredie a nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu a výskum. Univerzita úspešne ukončila rekonštrukciu univerzitného študentského domova. Rekonštrukciou prešli aj laboratóriá na Fakulte priemyselných technológií. Vznikla nová učebňa praktických zručností na Fakulte zdravotníctva a učebňa pre personalistov na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Počas výročného akademického roka bude prebiehať modernizácia priestorov na Fakulte špeciálnej techniky v rámci vybudovania Kreatívneho centra. Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass tiež prejde kompletnou rekonštrukciou nielen priestorov, ale pribudnú tu špeciálne technológie a laboratórne zariadenia pre ich výskumný program. Pripravujeme tiež projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné rozhodnutie s cieľom vybudovať nový moderný internát na Študentskej ulici, v areáli Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, vrátane knižnice, kaviarne a parkovania.

V tomto roku tiež plánujeme viacero noviniek. Študenti a zamestnanci našej univerzity si budú môcť uľahčiť presúvanie po meste pomocou e-skútrov a e-bicyklov. Budeme prvou univerzitou na Slovensku, ktorá má systém zdieľaných elektro bicyklov a skútrov. Čakajú nás tiež oslavy Medzinárodného roka skla. Národné zázemie pre toto podujatie poskytne naše celouniverzitné pracovisko Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Táto úloha Centru FunGlass jednoznačne prináleží nielen vďaka aktuálnym výskumným úspechom pracoviska, ale i vzhľadom na tradíciu výroby a spracovania skla v trenčianskom regióne. Pracovisko FunGlass taktiež dostalo univerzitu na prestížny celoeurópsky zoznam KETs – Key enabling technologies, kde je univerzita jediným zástupcom zo Slovenska.

„Chcem poďakovať všetkým ktorí už 25. rok pomáhajú písať históriu úspechov. Kolegom, študentom a absolventom, ktorých zásluhou má Trenčianska univerzita významné postavenie nielen na Slovensku, ale aj v európskom priestore a prajem nám minimálne ďalších 25 úspešných rokov,“ dodal rektor Jozef Habánik.Zdroj: https://tnuni.sk/aktuality/trencianska-univerzita-vzdelava-studentov-uz-25-rokov/2d24cab55a54ac227780359fafc9f954/