Technická univerzita vo Zvolene - Predĺžený termín podávania prihlášok

16.03.2020

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene, že termín podávania prihlášok je z dôvodu prerušenia výučby na stredných školách presunutý z 31. marca na 15. mája 2020.

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/termin-podavania-prihlasok-na-tuzvo-sa-predlzuje