Študentskou osobnosťou Slovenska sa stal Miroslav Čibik z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

06.07.2021

Ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2019/2020 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo získal Ing. Miroslav Čibik, PhD., čerstvý absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Okrem víťazstva v kategórii si odniesol špeciálne ocenenie - cenu BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť.

Víťazov ceny Študentská osobnosť Slovenska virtuálne vyhlásili už v decembri 2020 a keďže aktuálne epidemická situácia umožnila aj slávnostné prezenčné vyhodnotenie, uskutočnilo sa 1. júla v Pálfiho paláci v Bratislave za účasti osobností spoločenského a vedeckého života. Víťazi v dvanástich kategóriách si odniesli diplom, vecnú cenu a finančnú odmenu.

Napriek pandemickej situácii bolo tento rok najviac nominácii v histórii súťaže. Odborná porota, zložená z odborníkov menovaných garantmi projektu, vyberala víťazov z 91 nominácií.  Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Študentská osobnosť Slovenska je celoslovenská súťaž s 15-ročnou tradíciou, do ktorej sa môžu zapojiť študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia vo veku od 18 do 35 rokov. Študentov do nej nominujú jednotlivé fakulty alebo vedecké pracoviská. Súťaž organizuje nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia – Obchodná komora mladých. Odborným garantom súťaže je Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200-tisíc členov v 115 krajinách sveta. JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj začínajúcich podnikateľov na Slovensku.

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/studentskou-osobnostou-slovenska-sa-stal-miroslav-cibik-z-fzki/