Študentka farmácie: Práca s ľuďmi je to, čo ma naozaj baví

09.01.2023

Je študentkou piateho ročníka odboru farmácia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Momentálne píše diplomovú prácu a praxuje v lekárni. Kristína je veľmi aktívnou študentkou, je prezidentkou Slovenského spolku študentov farmácie. O tom, čomu sa venuje vo svojej záverečnej práci, ale aj o náročnosti skúšok, nám pre časopis Naša univerzita porozprávala Kristína Tothová.

Už počas štúdia na gymnáziu ju veľmi bavila chémia a biológia. Nad farmáciou primárne nerozmýšľala, zvažovala aj pedagogiku, nakoľko pochádza z učiteľskej rodiny. V poslednom ročníku strednej školy si však podala prihlášku na Farmaceutickú fakultu UK a vzali ju. Nakoľko pochádza z Koromle, dedinky v okrese Sobrance, teda z druhého konca republiky, už piaty rok býva na internáte v Mlynskej doline. Priznáva, že príchod do Bratislavy bol zo začiatku náročný. „Z východného Slovenska som sama prišla do Bratislavy, navyše bez kamarátov. Prvé roky boli náročnejšie, no postupne som si našla nových priateľov, priateľky a býva sa mi tam dobre. Určite by som nemenila, internát je zároveň aj študentským mestečkom. Je lepšie bývať na internáte ako na byte,“ myslí si Kristína.

V prvom a čiastočne ešte aj v druhom ročníku občas uvažovala, či je toto štúdium práve tou správnou voľbou. Adaptácia na prostredie, pedagógov, či kvantum predmetov bola náročná. V treťom ročníku však začali farmaceutické predmety, ako napríklad farmakognózia, farmaceutická chémia, farmakológia, ale aj klinická farmácia, vďaka ktorým sa utvrdila v tom, že si vybrala správne. V treťom ročníku boli podľa Kristíny predmety najťažšie na zapamätanie a memorovanie. Avšak keď začali mať v štvrtom ročníku prax, veľmi si ju obľúbila. „Prax v lekárni ma baví, pretože mám rada prácu s ľuďmi. Pridanou hodnotou je, že pacientom v lekárni viem pomôcť a poradiť s rôznym problémami, ktoré ich trápia. Zo začiatku boli predmety a celkovo štúdium, skôr všeobecné, ale keďže máme teraz v piatom ročníku dosť praxe, som spokojná.“

Pomáha pacientom vyberať lieky

Priznáva, že v praxi je mnoho vecí inak ako počas štúdia. Odbor farmácie si vyžaduje okrem teoretických znalostí aj tie praktické, preto majú farmaceuti dosť praxe. Vo štvrtom ročníku povinná lekárenská prax trvala mesiac. Počas tohto mesiaca sa farmaceuti zoznamujú s prostredím lekárne a jej fungovaním. S príchodom piateho ročníka nastupuje už päťmesačná prax. Na Slovensku študenti praxujú vo verejných výučbových a nemocničných výučbových lekárňach. Tí, ktorých láka zahraničie, majú možnosť v rámci povinnej lekárenskej praxe aj vycestovať do zahraničia a vyskúšať si, ako prebieha fungovanie a poskytovanie lekárenskej starostlivosti za hranicami našej krajiny.

„Na webovej stránke Slovenskej lekárnickej komory sú zverejnené výučbové lekárne a študent si môže vybrať, či chce ostať praxovať napríklad v lekárni v Bratislave alebo chce prax vykonávať v mieste svojho bydliska. Lekáreň musí spĺňať viacero kritérií na to, aby mala štatút výučbovej lekárne. Preto sa prax nedá absolvovať v úplne každej lekárni. Študenti si lekáreň vyberajú sami, podľa svojich preferencií," vysvetľuje študentka farmácie.

Kristína praxuje v lekárni v Bratislave v mestskej časti Ružinov, kde pôsobí od augusta tohto roka. Prax má každý deň po dobu ôsmich hodín. Priznáva, že zo začiatku bolo celkom náročné zvyknúť si na celú prácu farmaceuta – lekárnika. Nadobudla však nezabudnuteľné skúsenosti a zručnosti, ktoré sa nedajú získať iba sedením nad knihami. 

„Vedúca farmaceutka mi vysvetľovala dispenzačné minimá, čiže informácie podávané každému pacientovi bez skúseností s liečbou, zoznámila ma s chodom lekárne, rozložením liekov a s celým sortimentom. Taktiež denne vykonávam rôzne iné – viac aj menej zaujímavé úkony – ako napríklad objednávanie, príjem, preberanie a vykladanie tovaru, komunikujem s farmaceutickými reprezentantmi, pomáham s retaxáciou papierových receptov a rôzne iné potrebné činnosti. Zo všetkého ma ale v lekárni najviac baví expedovanie liekov na lekársky predpis, expedovanie voľnopredajných liekov a vydávanie zdravotníckych pomôcok. Všetko samozrejme pod dohľadom skúseného farmaceuta. Okrem toho pripravujeme aj individuálne pripravované lieky alebo skrátene IPL, vždy podľa daného receptu od lekára. V našej lekárni ide zväčša o masti, krémy alebo liečivé pasty. Avšak, študenti, ktorí praxujú v nemocničnej lekárni, majú možnosť pripravovať aj IPL, s ktorými sa bežne vo verejnej lekárni až tak nestretneme. Ide napríklad o prípravu sterilných liekov, ale aj cytostatík na rôznych oddeleniach,“ objasňuje.

Diplomovka o morfínanových alkaloidoch

Popri praxi píše ešte diplomovú prácu, v rámci ktorej sa venuje epigenetickému skríningu biosyntézy morfínanových alkaloidov na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv. Výskumu sa venovala už aj minulý rok v letných mesiacoch a počas semestra. Praktickú časť vykonávala v laboratóriu spolu s doktorandkou, ktorá usmerňovala jej kroky. Čo sa týka štátnic, na farmácii ju čakajú rovno dvakrát, najskôr v zimnom, neskôr v letnom semestri. Podľa Kristíny sú zimné štátne skúšky o čosi náročnejšie ako letné, pretože letné štátnice sú z dvoch predmetov, pričom zimné zahŕňajú až tri predmety.

„Dôležité je, či sa študent dostatočne pripravil na skúšku a teda či spĺňa kritériá hodnotenia. Náročné skúšky sú už aj na začiatku štúdia, v prvom či v druhom ročníku. Tu sa môže pokojne stať, že skúšky neabsolvujú študenti, ktorí nie sú dostatočne pripravení zo strednej školy. Nestáva sa, aby vyhodili drvivú väčšinu študentov. Ak to študent z rôznych príčin nezvláda, predmety je možné aj preniesť, pričom v ďalšom roku majú ešte študenti dve možnosti na opravu. Ak však predmet nespraví ani na druhý opravný pokus, pretože nesplnil kritériá,, je vylúčený zo školy,“ vysvetľuje Kristína.

Prezidentka a jej spolkové deti

Kristína takmer všetok svoj voľný čas venuje práci v Slovenskom spolku študentov farmácie (SSŠF), kde pôsobí už tretí rok. Začínala tu ako predsedníčka pre digitálne médiá, spravovala webovú stránku spolku, sociálne siete, pripravovala texty a grafiky. Samozrejme pomáhala aj pri rôznych iných aktivitách a projektoch. Už druhý rok je na pozícii prezidentky spolku. Prezident je štatutárnym zástupcom, zastupuje celý spolok navonok. Reprezentuje farmaceutov na domácej aj zahraničnej pôde, okrem toho sa tiež stará aj o celý chod spolku, či pomáha pri organizácii rôznych projektov.

„Jedným z najväčších projektov sú Kariérne dni farmaceutov, na ktorých študenti môžu stretnúť svojich potenciálnych budúcich zamestnávateľov. Zvyčajne sa ich zúčastňujú aj vzácni hostia, medzi ktorými sú aj pán rektor a prorektori UK. Okrem toho komunikujem aj s partnermi projektov spolku alebo s externými subjektmi – univerzitami, fakultami alebo s inými študentskými spolkami či organizáciami. Ďalej pomáha pri organizácii všetkých publikačných, vzdelávacích, zahraničných i kultúrnych projektoch,“ vymenúva Kristína.

„Avšak najväčšiu radosť mám zo svojich spolkových kolegov, familiárne mojich ôsmich spolkových detí, celého tímu a študentov, ktorí chcú robiť čosi navyše. Bez nich by spolok nebol tam, kde je teraz. Ich motivácia a chuť organizovať a vymýšľať nové projekty ma poháňa vpred. Viem, že sa môžem na nich spoľahnúť a s údivom sledujem, aké skvelé veci vytvárajú. Napredovať môžeme iba vďaka našim predchodcom – bývalým správnym radám, ktoré sa snažili posúvať spolok a iba vďaka nim ho môžeme aj my ďalej budovať a zveľaďovať. Spolu tvoríme jednu Pharmily. A hlavne, nie sme iba kolegovia, ale vytvorili sme si priateľstvá, ktoré, verím, že pretrvajú celý život. Lebo na konci dňa to nie je iba o projektoch, ktoré robíme, ale o vzájomnom ľudskom pocite, ktorý zo seba máme. A to je najdôležitejšie.“

Nevzdávajte to pri prvej nespravenej skúške

Priznáva, že štúdium dosť zmenilo jej pohľad na prácu farmaceutov. Keď nastúpila na vysokú školu, myslela si, že kroky absolventov farmaceutickej fakulty putujú iba do lekární. Škola, ale aj práca v Slovenskom spolku študentov farmácie jej dosť otvorili dvere v rôznych smeroch. Zistila, že možností uplatnenia farmaceutov je veľa, či už v lekárňach, v rôznych farmaceutických firmách a spoločnostiach, v štátnom sektore.

„Okrem toho môžu absolventi tiež zostať na fakulte a vyskúšať doktorandské štúdium. Ja by som sa chcela po škole venovať práci v lekárni, ale rada by som vyskúšala aj prácu vo farmaceutickej firme. Možností je veľa, preto chcem vyskúšať čo najviac. Keďže som počas štúdia neskúsila stáž, ani Erasmus v zahraničí, nechávam otvorenú možnosť aj vycestovania v rámci absolventskej stáže. Nakoľko nie som až taká cestovateľská duša, stáž zvažujem v susednej Českej republike,“ tvrdí Kristína. 

Čo by začínajúca farmaceutka odkázala budúcim študentom? Nemajú to vzdávať pri prvej nevydarenej skúške. Pokiaľ sa to nepodarí na prvýkrát, určite to zvládnete na druhý alebo tretíkrát. 

„Tiež som často vešala hlavu, potom som si však povedala, že keď už som sa na toto štúdium dala, tak to nevzdám a budem pokračovať ďalej. Určite sa teda nevzdávajte pri prvom probléme. Buďte aktívni už na začiatku štúdia, skúste všetky možnosti, ktoré vám fakulta ponúka. Vyskúšajte aj prácu v Slovenskom spolku študentov farmácie, kde pre študentov robíme naozaj množstvo akcií. Zúčastnite sa mobility Erasmus+, buď na celý rok alebo aspoň na jeden semester. Ak sa vám to nepodarí, skúste aspoň zahraničnú stáž. Buďte aktívni, budujte priateľstvá a spoznávajte doteraz nepoznané, pretože skúsenosti a spomienky na najlepšie časy našej mladosti sú to, čo si z vysokej školy všetci chceme odniesť,“ dodáva Kristína na záver. 

Radka Rosenbergová

Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/studentka-farmacie-praca-s-ludmi-je-to-co-ma-naozaj-bavi/