Štátny tajomník Ľ. Paulis: Na konferencii v Marseille sa odsúdili kroky Ruska a Bieloruska, ministri školstva sa zhodli aj na podpore európskych hodnôt vo vysokom školstve

10.03.2022

Prinášanie inovatívnych riešení a prístupov k spoločenským otázkam, posilnenie medzinárodnej spolupráce členských štátov v oblasti vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania a posilnenie synergií medzi výskumom a vzdelávaním. To bolo cieľom konferencie o globálnom prístupe k výskumu, inováciám a vyššiemu vzdelávaniu, ktorej sa v Marseille za ministerstvo školstva zúčastnil štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis. 

Aliancie európskych univerzít, ktoré predstavujú jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania aj vedy,sa dlhodobo snažia prepojiť vysokoškolské vzdelávanie s uznávaním európskych hodnôt. V súčasnosti existuje 41 takýchto aliancií európskych univerzít, ktoré spájajú spolu 280 vysokých škôl a asi 20% študentskej populácie v Európe.

„Skvalitnenie vysokoškolského prostredia a jeho priblíženie západným štandardom prostredníctvom posilnenia medzinárodnej spolupráce vysokých škôl je aj cieľom pripravovanej reformy vysokého školstva,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis v súvislosti s podporou zapojenia slovenských vysokých škôl do aliancií.

Okrem toho ministri a štátni tajomníci diskutovali aj o situácii a Ukrajine. Rovnako rokovali o krokoch, ktoré zrealizovali jednotlivé štáty na pomoc pre ukrajinských študentov. Vyzvali tiež Európsku komisiu, aby sa podieľala na koordinácii pomoci pre ukrajinských študentov.

„V kontexte situácie na Ukrajine sa členské štáty mali možnosť vyjadriť sa k návrhu Marseillskej deklarácie, ktorá predstavila základné princípy a hodnoty pre výskum a inovácie. Z pohľadu členských štátov je potrebné, aby vedecko-výskumná spolupráca bola postavená na spoločných hodnotách dodržiavaných všetkými partnermi, preto v súčasnej dobe nie je možné takúto spoluprácu rozvíjať s Ruskom a Bieloruskom,“ doplnil Paulis.