Št. tajomník Fedák: V najbližšej dobe začnú byť vyplácané vysokoškolské motivačné štipendiá

27.11.2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo pilotný ročník štipendijnej schémy
v máji tohto roka. Ide o podpornú schému, ktorá bude v prvých rokoch súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzva bola určená najtalentovanejším maturantom, ktorí si pre svoje štúdiá vybrali slovenskú vysokú školu, ako aj na podporu štúdia mladých ľudí so sociálnym znevýhodnením.

„Mrzí nás, že napriek pôvodným plánom došlo k omeškaniu pri vyhodnotení prvej výzvy tejto schémy. Uvedomujeme si však, že išlo o novú a na Slovensku unikátnu schému, u ktorej bolo očakávanie na čo najrýchlejšie spustenie vo veľmi krátkom čase na prípravu. Na základe nášho monitorovania situácie vieme, že nie všetko išlo tak, ako bolo na začiatku plánované. Pozitívom je, že záujem o toto štipendium bol vyšší, než sa očakávalo – to však zároveň prinieslo niektoré oneskorenia súvisiace s overovaním splnenia podmienok. Zároveň sa pri plánovaní schémy vychádzalo z predpokladu jednoduchších procesov, než nakoniec ukázala realita, pretože bolo potrebné zohľadňovať viaceré špecifické podmienky súvisiace so zdrojom financovania. Naozaj je nám ľúto, že riešenie tohto procesu sprevádzalo viacero komplikácií, ktoré vrhali nie to najlepšie svetlo na celý projekt, vo výsledku čoho ostalo mnoho šikovných mladých ľudí v neistote. Chceme ubezpečiť verejnosť, že aj minulé, a aj súčasné vedenie ministerstva robilo všetko preto, aby sa proces čo najmenej zdržiaval, nové veci so sebou však prinášajú aj riziká a výzvy, s ktorými sa treba vyrovnávať. Veríme, že sa nám podarilo všetky nedostatky tejto schémy vychytať a ďalší ročník už pôjde hladko,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Michal Fedák, ktorý si stanovil doriešenie štipendijnej schémy ako svoju top prioritu hneď po svojom nástupe do funkcie pred troma týždňami.

Záverom tohto týždňa bol výber štipendistov ukončený a všetkým uchádzačom bol oznámený výsledok. V najbližšej dobe dôjde k podpisom zmlúv s vysokými školami, ktoré následne vyplatia štipendiá svojim študentom podľa výsledku výberu. „Tak, ako bolo od začiatku komunikované, štipendiá budú úspešným uchádzačom vyplácané aj spätne, takže toto neplánované oneskorenie nebude mať vplyv na výšku štipendií a štipendisti, ak sú študentmi slovenskej vysokej školy, neprídu o žiadne pridelené prostriedky. Ďakujeme všetkým uchádzačom, že sa zapojili, a taktiež za ich trpezlivosť. Úspešným uchádzačom blahoželáme, sme radi, že ste sa rozhodli študovať doma, a ceníme si vašu dôveru v slovenský vysokoškolský systém,“ uzavrel Fedák.