Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave ponúkajú pomoc mladým ľuďom v Bielorusku

20.08.2020

Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita pozorne sledujú situáciu v Bielorusku. Zaregistrovali sme iniciatívu ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Ivana Korčoka zameranú na pomoc mladým ľuďom v Bielorusku, ktorí sa doma dostali do problémov pre svoje názory.

Rektori dvoch najväčších a najlepších slovenských univerzít Miroslav Fikar (STU) a Marek Števček (UK) vyjadrili podporu tomuto zámeru a zároveň proaktívne oslovili ministra zahraničných vecí s ponukou spolupráce a pomoci pri realizácii. Obe univerzity sú pripravené pomôcť slovenskému ministerstvu zahraničných vecí a poskytnúť potrebné organizačné, riadiace či ubytovacie kapacity, ako aj podporu bieloruským študentom pri ich štúdiu na Slovensku.

Rektori v závere listu vyjadrili nádej, že sa situáciu v Bielorusku aj s prispením aktivít slovenskej diplomacie podarí v rýchlom čase stabilizovať, a to najmä s ohľadom na životnú perspektívu mladých ľudí v Bielorusku. Predstavitelia našich dvoch najlepších univerzít zhodne odsudzujú brutálne násilie zo strany bieloruských bezpečnostných zložiek. Veríme, že vzdelaná mladá generácia pomôže nastaviť kurz krajiny smerom k hodnotám demokracie a humanizmu, ktoré sú pre naše univerzity kľúčové.


 
 Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/stu-a-uk-ponukaju-pomoc-mladym-ludom-v-bielorusku/