Skončil sa projekt Drive4SIFood, zameraný na zdravé potraviny

22.07.2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ukončila k 30. júnu 2023 veľký projekt Drive4SIFood, zameraný na výskum udržateľných a inovatívnych potravín. Jeho cieľom bolo prostredníctvom výskumu rozšíriť poznatky v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania.

Partnermi projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, ďalšie univerzity a firmy.

„Zameraný je na zdravé potraviny, ktoré rieši komplexne od pôdy cez vstupný materiál rastlinného a živočíšneho pôvodu, vývoj nových potravín, ich analýzu až po finalizáciu produktu a jeho následnú verifikáciu. V projekte sme spolu s partnermi dosiahli významné výsledky, boli podané patenty a úžitkové vzory,“ informovala riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech Lucia Gabríny.

Do projektu sa okrem AgroBioTechu zapojili všetky fakulty SPU. Vybudoval sa tiež Potravinový inkubátor, ktorý vytvára priestor pre pilotné testovanie produktov a posilňuje spoluprácu so súkromným sektorom. Bližšie informácie k Potravinovému inkubátoru prinesieme neskôr.

 

Foto: Martin Havran

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/skoncil-sa-projekt-drive4sifood-zamerany-na-zdrave-potraviny