Putovný pohár Turnaja troch univerzít získal Zvolen

13.09.2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Univerzitnou organizáciou OZ bola organizátorom tohtoročného futbalového turnaja troch univerzít, ktorý sa uskutočnil 9. septembra na futbalovom štadióne v Janíkovciach. Víťaznú trofej si odniesla Technická univerzita vo Zvolene, druhú priečku obsadila SPU v Nitre a tretia bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Turnaj sa koná už od roku 1952 a striedavo ho organizujú všetky tri vysoké školy.

Tri vysoké školy, ktoré vznikli z Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, sa pred sedemdesiatimi rokmi dohodli, že budú každoročne organizovať futbalové stretnutie striedavo na inej pôde. Prvý turnaj sa uskutočnil v roku 1952 a potom s určitými prestávkami pokračoval. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre mala pripraviť podujatie v roku 2020, pandémia to však prekazila. Turnaj pod záštitou rektorky SPU a v spolupráci s Univerzitnou organizáciou OZ PŠaV pri SPU v Nitre sa uskutočnil až o rok.

Na futbalovom štadióne v Janíkovciach sa 9. septembra stretli futbalové družstvá zamestnancov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technickej univerzity vo Zvolene a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Predsedníčka Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre prof. Zuzana Hlaváčová predstavila hostí: prorektora UVLF  prof. Jozefa Nagya a predsedu odborovej organizácie prof. Michala Toropila, TU vo Zvolene zastupoval prorektor RNDr. Andrej Jankech a predseda odborovej organizácie doc. Ján Kováč. Podujatie prišiel podporiť aj predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek a predseda Združenia VŠaPRO doc. Miroslav Habán. Rektorka SPU doc. Klaudia Halászová privítala všetkých účastníkov, zaželala zdarný priebeh stretnutia a slávnostným výkopom otvorila turnaj.

Napriek kratšiemu tréningu, keďže to pandemická doba nedovoľovala, futbalisti podávali veľmi dobré výkony. Nešlo o bojovné súboje, ale o priateľské stretnutie na veľkom futbalovom štadióne. Hoci boli niektorí hráči už v "dospelejšom veku", skvele držali krok s mladšími a odohrali oba zápasy.

Futbalovú trofej si odniesli Zvolenčania, druhé miesto obsadila SPU v Nitre a na treťom mieste skončili Košice. Najlepším hráčom turnaja sa stal Lukáš Matokách (TU Zvolen), najlepším strelcom  Miroslav Prístavka (SPU v Nitre), najlepším brankárom Marián Hlinka (UVLF Košice). Po prvýkrát bola udelená mimoriadna cena najlepšej futbalistke za najzaujímavejší gól turnaja, ktorú získala Lenka Perháčová (UVLF Košice). Na slávnostnom vyhodnotení v ŠD A. Bernoláka sa zúčastnil aj prorektor SPU prof. Milan Šimko, ktorý odovzdal ocenenia.

Štafetu sme odovzdali Košiciam a zástupcovia UVLF všetkých pozvali o rok 8. septembra do Košíc na ďalšie futbalové stretnutie troch univerzít.

Foto: Peter Magdina

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/putovny-pohar-turnaja-troch-univerzit-ziskal-zvolen