Projekt Active.me pomáha seniorom nadobudnúť zdravšie návyky

04.10.2023

V rámci Univerzity tretieho veku na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa pätnásť seniorov zapojilo do projektu Active.me (Aktívne ja). Jeho cieľom je pomôcť ľuďom starším ako 60 rokov zmeniť svoju životosprávu a nadobudnúť zdravšie návyky.

Seniori sú rozdelení do skupín po šesť ľudí a počas štrnástich týždňov na sebe pracujú pod dohľadom trénera zdravia. Projekt je podporený z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu.

Prečo sa seniori hlásia do projektu a v čom konkrétne im pomáha? „Do programu som sa zapojila zo zvedavosti, ale aj z presvedčenia, že všetko nové, čo sa môžem dozvedieť, je pre mňa prínosom. Myslím si, že seniori by mali byť prístupní všetkým možnostiam vzdelávať sa,“ hovorí účastníčka Active.me Mária Ratajová. Za prínosné považuje výmenu skúseností medzi účastníkmi a cenné rady od trénera. „Prinútilo ma to premýšľať nad svojou životosprávou, stravovaním, pohybom, spôsobmi, ako si zachovať čerstvú myseľ a odbúravať stres. Donútila som sa nájsť si vhodný pohyb, ktorý mi vyhovuje a zároveň si naň aj pravidelne vyčleniť čas,“ povedala seniorka.

Aj manželia Eva a Jozef Bosákovci sa do projektu zapojili zo zvedavosti. „Celý život sa snažím žiť zdravo. Niekoľko vecí som si však začala viac všímať, klásť na ne väčší dôraz a uvedomovať si ich vplyv na každodenný život. Stala som sa sebavedomejšou v tom, čo robím, vyhľadávam viac informácií a hľadám súvislosti,“ zhodnotila E. Bosáková. V ďalšom programe Active.me by sa rada podrobnejšie venovala zostavovaniu jedálneho lístka, téme zdravotných problémov seniorov a ich prevencii. J. Bosák sa domnieva, že má dosť široký obzor všeobecných znalostí, avšak za prínos svojej účasti v projekte považuje, že získal „svieži uhol pohľadu na témy cvičenia, stravovania, stresu či spánku a osobitne na koncept vyváženého taniera“.

Ako informovala riaditeľka Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality Barbora Čakovská, SPU bude aj v tomto akademickom roku pokračovať v projekte v spolupráci so Žilinskou univerzitou.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/projekt-active-me-pomaha-seniorom-nadobudnut-zdravsie-navyky