Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

20.05.2019

Vážení uchádzači o štúdium, dňa 7. júna 2019 sa na IFBLR uskutoční prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na IFBLR. V prípade záujmu nájdete viac informácií v tomto odkaze.

Zdroj: http://ifblr.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/