Prijímacie konanie na štúdium v AOS

22.06.2020

V dňoch 9. - 12. 6. 2020 sa uskutočnila v aule Akadémie ozbrojených síl (AOS) vedomostná prijímacia skúška na denné bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021. Prijímacej skúšky sa zúčastnilo 172 študentov, ktorí zavŕšili stredoškolské vzdelanie maturitou. Z hygienických a zdravotne bezpečnostných dôvodov pri rešpektovaní podmienok karantény vyplývajúcej z pandémie COVID 19, sa pôvodne 2 dňové prijímacie konanie predĺžilo na 4 dni. Testy denne absolvovalo cca 40 - 50 študentov, a to z matematiky a anglického jazyka. Zostavili ich odborní učitelia AOS z katedier informatiky a spoločenských vied a jazykov. Študenti pod pridelenými kódmi vypĺňali odpovede do hárkov, ktoré boli po ukončení testovania vyhodnocované TAP systémom, modulárnou aplikáciou na efektívne a rýchle testovanie osôb. Systém TAP zaručuje anonymitu testovaných a ochranu pred únikom informácií. Výsledky boli každý deň zverejňované na webovej stránke akadémie.

AOS prijme v akademickom roku 2020/2021 na denné bakalárske štúdium 152 študentov do študijných programov: Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Zároveň sa prijatí študenti stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a popri štúdiu budú vykonávať vojenský program kadeta. Pred tým, ako boli študenti pozvaní na vedomostné prijímacie skúšky do AOS, museli úspešne absolvovať výberové konanie do štátnej služby, ktoré zabezpečuje Personálny úrad Ozbrojených síl SR. V rámci tohto konania absolvovali uchádzači zdravotnú prehliadku, psychodiagnostické vyšetrenie a testy fyzickej zdatnosti.

Zdroj: http://aos.sk/?stranky=aktuality20/prij_2020.php