Prerušenie prezenčnej výučby na Vysokej škole manažmentu

10.03.2020

Na základe rozhodnutia rektorky Vysokej školy manažmentu oznamujeme, že prezenčná výučba vo všetkých študijných programoch VŠM je prerušená v období od 9. 3. 2020 do 22. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie šírenia koronavírusu COVID-19 na Slovensku a je nahradená online výučbou. Študentom sa odporúča komunikovať so študijným oddelením a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky. O ďalšom postupe po uvedenom dátume budeme aktuálne informovať.

zdroj: http://www.vsm.sk/svk/