Prepojenie CEP s elektronickou žiackou knižkou

27.03.2013

Vážení uchádzači o štúdium na slovenských vysokých školách.

Vypĺňanie elektronickej prihlášky môže byť rýchlejšie pre tých, ktorí používajú elektronickú žiacku knižku, pretože centrálna elektornická prihláška je prepojená s elektronickou žiackou knižkou.To znamená, že údaje z elektronickej žiackej knižky sa preklopia do centrálnej elektronickej prihlášky.