Predvianočný punč na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzit priniesol množstvo zábavy, ale aj poznatkov

06.12.2019

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 4. decembra konal už 19. ročník tradičného predvianočného podujatia - PUNČ FZKI, ktorý zorganizovala Študentská rada FZKI. Jeho súčasťou boli nielen predajné stánky a voňavý punč, ale aj zaujímavé prednášky a diskusie.

V úvode podujatia sa študenti mohli dozvedieť o možnostiach vycestovať do zahraničia na mobility a stáže, cez program Erasmus+ a SAIA, ktoré zvýšia ich kompetencie a rozhľad aj do budúcnosti. Význam študijných mobilít a stáži je nepopierateľný, čo zdôraznili v priebehu dňa aj niektorí z prednášajúcich. 

Známy charizmatický moderátor JUDr. Viktor Vincze diskutoval so študentmi o ekologickom životnom štýle a uviedol aj možné riešenia, ktoré sa dajú aplikovať v bežnom živote. Pripomenul, že človek niekedy musí vyjsť zo svojej komfortnej zóny a nie je to problém, keď sa naučí všetko vopred naplánovať. 

Z firmy JRK, ktorej poslaním je zlepšiť odpadové hospodárstvo vďaka znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu predchádzaním jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia, uviedli rôzne mýty a fakty o triedení odpadu. Zástupcovia firmy kladú dôraz na spoluprácu so samosprávami, stravovacími zariadeniami a s jednotlivcami, vďaka čomu spoločne prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. 

Úspešná absolventka FZKI Ing. Viktória Papová sa podelila so študentmi o svoje zážitky z prestížnej záhradníckej výstavy - Flower Show 2019 v Hampton Courte v Londýne a sprostredkovala osobný zážitok zo zákulisia príprav a samotnej organizácie výstavy. 

Podujatím zaznela aj angličtina od Simone Back Prochnow Arch. MSc.z Brazílie, ktorá svoje zážitky zo štúdia, cestovania a výskumu, ktorému sa venuje, aspoň z časti preniesla do prezentácie Všetko spolu súvisí.  

Architektonický ateliér MAPA Architekti - mladý architektonický ateliér pod vedením Ing. arch. Patrície Botkovej a Mgr. art. Mariána Stanislava, ktorý sa pravidelne a úspešne zapája do architektonických súťaží najmä na území Slovenska (aj v Nitre), priniesli informácie „z druhej strany”, o tom ako funguje ateliér a jeho tvorba.  

To, že všetko so všetkým súvisí zdôraznil aj Ing. Tomáš Zubčák z Pálenice Jelšovce, ktorý porozprával o tom, čo všetko stojí za úspešnými alkoholickými nápojmi a zaujímavým gastro zážitkom, ako aj to, že prepojenie jednotlivých chutí nie je vždy také jednoduché a chce to takisto čas, trpezlivosť a samozrejme aj potrebné vedomosti. Zdôraznil význam vzdelávania, aj možností študovať v zahraničí, ktoré síce on sám nevyužil, no zistil, že mu tie znalosti najmä zo začiatku dosť chýbali.  

V rámci podujatia si návštevníci mohli zakúpiť aj mnohé ekologické výrobky od Zemito, ako drevené zubné kefky, eko-kozmetiku, sieťové tašky, tiež ručne vyrábané vianočné ozdoby, napečené vianočné aj bezlepkové koláčiky od študentiek FZKI či sušené huby z Podpoľania.  

Účastníci sa mohli zapojiť aj do Vianočnej pošty či vyskúšať svoju hravosť pri rôznych spoločenských hrách. Punc(č) podujatiu dodal aj čarovný teplý nápoj podávaný v originálnych hrnčekoch vyrobených špeciálne pre túto príležitosť. 

 
 Zdroj:

Photogallery of this article: