Predstavitelia Poľska, Českej republiky, Slovenska, Estónska, Litvy a Lotyšska vyjadrili solidaritu s ukrajinskou športovou komunitou

24.02.2023

Vo štvrtok 23. februára 2023 sa zástupcovia vlád Poľska, Českej republiky, Slovenska, Estónska, Litvy a Lotyšska zúčastnili na stretnutí, aby vyjadrili solidaritu s ukrajinskými športovcami a celou športovou komunitou. Podujatie sa konalo vo Varšave z iniciatívy ministra športu a cestovného ruchu Kamila Bortniczuka aj za účasti ministra mládeže a športu Ukrajiny Vadyma Huttsajta.

Rokovania sa týkali ďalších možných diplomatických krokov v oblasti športových sankcií uvalených na Rusko a Bielorusko a spôsobov, ako pomôcť ukrajinským športovcom.

„Dohodli sme sa, že nie je opodstatnené žiadne zmiernenie športových sankcií uvalených na športovcov z Ruska a Bieloruska, najmä v predvečer výročia brutálneho a neopodstatneného útoku Ruska na Ukrajinu," povedal poľský minister Kamil Bortniczuk.

Za ministerstvo školstva sa na stretnutí zúčastnil generálny riaditeľ sekcie športu Peter Dedík: „Zaoberali sme sa spoločnými odporúčaniami a budúcou komunikáciou smerom k MOV, medzinárodným športovým federáciám a národným športovým zväzom, a to aj s ohľadom na účasť športovcov Ruska a Bieloruska na iných svetových a európskych podujatiach," uviedol po rokovaní.

Zástupcovia krajín vydali pri tejto príležitosti spoločné stanovisko, ktoré vyzýva k dôslednej podpore ukrajinskej športovej komunity.

Spoločné vyhlásenie predstaviteľov vlád Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska a Slovenska o solidarite s ukrajinskou športovou komunitou:

Ako zástupcovia vlád Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska a Slovenska opäť dôrazne odsudzujeme barbarskú, nezákonnú, nevyprovokovanú a akýmikoľvek prostriedkami neospravedlniteľnú agresiu Ruska proti Ukrajine a vyzývame k silnej solidarite s ukrajinskými  športovcami, trénermi a športovými funkcionármi, o to viac v predvečer výročia hanebného útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára 2022.

Ďakujeme ministrovi mládeže a športu Ukrajiny a predsedovi ukrajinského Národného olympijského výboru pánovi Vadymovi Guttsaitovi za aktuálne informácie o situácii na Ukrajine a ukrajinskom športe, oceňujeme víziu ďalších akcií za týchto okolností, s ktorými sa podelil s účastníkmi stretnutia.

Berúc do úvahy prebiehajúcu diskusiu na medzinárodnom fóre o sankciách proti Rusku a Bielorusku v oblasti športu, ako predstavitelia susedných krajín máme obzvlášť povinnosť zastávať stanovisko, že Rusku a Bielorusku nesmie byť umožnené zúčastniť sa medzinárodných športových súťaží v akejkoľvek forme. Vzhľadom na naše historické skúsenosti sme hlboko presvedčení, že uvoľnenie sankcií zavedených pred rokom by bolo nesprávnym signálom, ktorý by mohol ruský režim a jeho propaganda využiť na legitimizáciu svojich zločinov.

Od vypuknutia vojny boli na Ukrajine zrušené športové súťaže a mnohí ukrajinskí športovci boli nútení brániť svoju vlasť. V súčasnosti na Ukrajine neexistujú podmienky pre štandardný tréning športovcov. Mnohé športoviská boli zničené, štadióny zatvorené a v mnohých prípadoch slúžia ako úkryty. Niektoré kluby sa museli presťahovať do západnej časti krajiny. Veríme, že je čas začať uvažovať a diskutovať o možnostiach podpory obnovy ukrajinského športového systému a športovej infraštruktúry.

Za týchto desivých okolností, keď mnohí ukrajinskí športovci bránia svoju krajinu a plnia si svoje občianske povinnosti, sa iní zúčastňujú súťaží po celom svete. Súťaženie sa stalo vlasteneckým poslaním. Dáva do popredia presvedčenie, že športovci robia niečo zmysluplné pre svoju vlasť, aj keď fyzicky nebránia svoje rodiny a komunity ako mnohí iní. Duch športu, rovnako ako duch slobody, musí zostať nezlomený. Športová diplomacia zohráva v tomto smere veľmi dôležitú úlohu. Ich úspechy dávajú celému národu nádej a pocit hrdosti. Vyzývame na neochvejnú a trvalú podporu všetkých, ktorí sa podieľajú na medzinárodnom športe, ukrajinským športovcom, ktorí sú tiež nevýslovnými hrdinami tejto vojny. Toto je čas ukázať jednotu a solidaritu s nimi.

Zároveň so zármutkom prijímame správy o každom úmrtí člena športovej komunity na Ukrajine, ktorí prišli o život ruskými zbraňami. Ich rodinám a priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť a zároveň obdivujeme ich odvahu a hrdinstvo. Každá smrť ukrajinského športovca na bojisku je pre svet športu hroznou a nenapraviteľnou stratou.

Berúc do úvahy skutočnosť, že od začiatku ruského barbarstva uplynul rok, opäť apelujeme na všetkých ľudí dobrej vôle, ľudí na celom svete, pre ktorých sú športové súťaže nemožné bez fair play, aby sa navzájom rešpektovali a na solidaritu so všetkými jej účastníkmi. Najmä v rámci medzinárodnej športovej komunity žiadame o pokračujúcu podporu a solidaritu s ukrajinskými športovcami. Šport má schopnosť vyvolať silné emócie a spájať komunity. Dokáže spájať ľudí a zdôrazňovať hodnoty, ktoré sú nezlomné. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, si ukrajinská športová komunita zaslúži pokračujúcu a jednotnú podporu.