Predĺžený termín zasielania prihlášok na Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach

25.05.2017

Z dôvodu neskoršieho konania maturitných skúšok na niektorých školách je termín pre zasielanie prihlášok predĺžený do 30. 6. 2017.

Zdroj: https://vsbm.sk/