Predĺžený termín podávania prihlášok na Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

02.04.2019

Milí uchádzači o vysokoškolské štúdium!

Predĺžili sme termín podávania prihlášok na štúdium na VŠEMvs do 30. júna 2019. Podajte si elektronickú prihlášku na bakalárske alebo magisterské štúdium TU.

Zdroj: http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/pred%C4%BA%C5%BEili-sme-term237n-pod225vania-prihl225%C5%A1ok