Predĺžený termín podávania prihlášok na Strojnícku fakultu TUKE

03.06.2014

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach predĺžila termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy:
strojné inžinierstvo (denná forma)
technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby (denná/externá forma)
manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve (denná forma)
automobilová výroba (denná forma)
Prihlášky je možné zasielať do 15. 08. 2014.