Predĺžený termín podávania prihlášok na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

01.04.2021

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na Lesníckej fakulte Technickej univerzite vo Zvolene, že termín podávania prihlášok je predĺžený do 31. mája 2021.

Zdroj: https://lf.tuzvo.sk/sk/termin-podavania-prihlasok-predlzeny-0