Predĺžený termín podávania prihlášok na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

03.04.2019

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene predĺžila termín na podávanie prihlášok do 31.5.2019.

Zdroj: https://lf.tuzvo.sk/sk/termin-na-podavanie-prihlasok-predlzeny