Predĺžený termín podávania prihlášok na Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove

26.03.2021

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, že predlžujeme termín odovzdania prihlášok na štúdium do 30. apríla 2021.

Uvedená zmena sa týka tak podávania prihlášok na bakalársky stupeň štúdia, ako aj magisterský stupeň štúdia!

Elektronická prihláška s povinnými prílohami PLNE nahrádza papierovú prihlášku!

1. (bakalársky) stupeň štúdia

2. (magisterský) stupeň štúdia

Zmena podmienok prijímacích skúšok s osobnou účasťou na bakalárskom stupni štúdia

Lekárske potvrdenie ako súčasť prihlášky predkladajú iba uchádzači, ktorí žiadajú o priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami!

Zdroj: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/38310/