Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu techniky Technickej univerzity vo Zvolene

06.04.2021

Posunuli sme termín uzávierky prihlášok na bakalárske štúdium na 31. 5. 2021.

Zdroj: https://ft.tuzvo.sk/sk/termin-uzavierky-prihlasok-na-bakalarske-studium-posunuty