Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

07.04.2021

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove predĺžila termín podávania prihlášok do 30.4.2021.

Zdroj: https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/