Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

01.05.2019

Pre uchádzačov o bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte manažmentu predlžujeme termín podávania prihlášok do 31.05.2019.

Zdroj: https://www.unipo.sk/startpage/?fid=7&redirect=%2Ffakulta-manazmentu