Predĺžený termín podania prihlášky na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

03.06.2019

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene predĺžila termín podávania prihlášok. Prihlášky je možné zasielať do 15. augusta 2019.

Zdroj: https://lf.tuzvo.sk/sk/termin-na-podanie-prihlasok-predlzeny