Predĺžený termín na podanie prihlášky Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce.

14.04.2023

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity oznamuje, že termín na podanie prihlášok na bakalársky stupeň bol predĺžený do 15.5.2023.