Predĺženie termínu podávania prihlášok na štúdium na Lesníckej fakulte

03.04.2017

Oznamujeme Vám, že termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene je predĺžený do 15. mája 2017.

Zdroj: http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/lesnicka_fakulta/aktuality_a_oznamy/predlzenie-terminu-podavania-prihlasok-studium-lesnickej-fakulte.html