Predĺženie termínu podávania prihlášok na Drevársku fakultu TUZVO

02.04.2014

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene predlžuje termín prijímania prihlášok na štúdium v niektorých bakalárskych študijných programoch do 30. apríla 2014!