Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku

31.03.2021

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku predlžuje termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2021/2022 do 30.4.2021.

Odporúčame využiť elektronickú prihlášku. Všetky dokumenty, ktoré z dôvodu krízovej situácie nie je možné momentálne vybaviť (napr. potvrdenie od lekára, logopéda a pod.) uchádzači dodajú dodatočne. Zároveň uchádzačom oznamujeme, že v rámci prijímacieho konania bol zrušený motivačný pohovor ako podmienka prijatia.

Zdroj: https://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/71665-predlzenie-terminu-na-podavanie-prihlasok-na-akademicky-rok-2021-2022-do-30-4-2021