Podávanie prihlášok na Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach.

12.06.2023

Prihlášky na bakalárske štúdium Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je možné podávať do 31.8.2023.