Podávanie prihlášky pre Bc. a Mgr. stupeň Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

09.06.2023

Podávanie prihlášok na bakalársky a magisterský stupeň (neplatí pre študijný program ošetrovateľstvo) v druhom kole je možné v termíne od 1.7.2023 do 31.7.2023 prostredníctvo e-prihlášky.