Poď študovať PROFESIJNÉHO BAKALÁRA

09.04.2021

Ide o nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. ŠTUDUJ, PRAXUJ, ZARÁBAJ!

Štart kariéry už na vysokej škole
> jedinečný program svojho druhu na Slovensku
> každý študent má vlastného mentora
> mesačné prilepšenie podnikovým štipendiom
> 100% príprava na budúcu pracovnú pozíciu v podniku

Zdroj: https://www.sjf.stuba.sk/sk/diani-na-fakulte/pod-studovat-profesijneho-bakalara.html?page_id=6532