Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove - 2. kolo prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia v externej forme

24.05.2019

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove vypisuje 2.kolo prijímacích skúšok na ak. r. 2019/2020 na bakalársky stupeň štúdia v externej forme. Prihlášky je možné podávať do 19. júla 2019.

Zdroj: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/uchadzaci/moznosti-studia/

Attached documents: